0

ასევე ძმა ასევე

სიტყვათა ამ წყობას ძირითადად სუფრაზე შევხვდებით. მას წარმოვთქვამთ ძირითადად მაშინ,როდესაც ერთი სული გვაქვს როდის დაამთავრებს ვიღაც სადღეგრძელოს თქმას და დაეგდება, რომ გავაგრძელოთ ჭამა.

- ამ ჭიქით ჩვენს მოგონებებს გაუმარჯოს...
- ასევე ძმა ასევე