0

ჩემი ძუძუ ვკენწლე მარილწყლიან ბოჭკაში

გამოიყენება იმ შემთხვევებში როდესაც პიროვნებას არ უნდა დაგინება და ზრდილობიანი ფორმით ცდილობს სიმართლის დამტკიცებას.

ჩემი ძუძუ ვკენწლე მარილწყლიან ბოჭკაში ლაშას მამა გარდაიცვალა და მოგვიანებით გნახავთ.