0

დაგულავება

როდესაც კლუბში ვინმეს უნდა შენთან ცეკვა, მაგრამ მოდის და დგას *ლესავით, რადგან ვერც ცეკვაში, ვერც რითმში და ვერც "ხოდში" ვერ აგყვა. ბოლოს ტაშს გიკრავს და მიდის ისევ ისე *ლესავით როგორც ამდენი ხანი იდგა, სანამ შენ შენთვის გულაობდი

დააგულავა და გაა*მევინა რა, მაგალითი არ ჭირდება ამ სიტყვას