ჩემ ბედს შევე*ი - განმარტებები - ბიძერი
0

ჩემ ბედს შევე*ი

ეს სიტყვა გამოიყენება მაშინ როდესაც ჩახვალ ვაშინგტონში და იქ LGBT პარადის

დგახარ ვაშინგტონში და არის LGBT პარადი
-ჩემ ბედს შევე*ი