0

აფამფალებული

ასე კაცები სიყვარულით და სიამაყით მოიხსენიებენ საკუთარ უაღრესად ერეგირებულ ფალოსს. ასევე " შეუფამფალე", ანუ მან ვინმე მდედრს თავისი აფამფალებული შეუფამფალა ანუ სექსუალური კავშირი დაამყარა.

ისეთი აფამფალებული მაქვს შუბლში მირტყამს.