0

ლსმ

,,ლიჟბი სადმე მოვხვდე" ამ წინადადებას იყენებს აბიტურიენტი, რომელსაც უნდა, რომ უნივერსიტეტში მოხვდეს. რომელი უნივერსიტეტი იქნება ამას მნიშვნელობა არა აქვს.

-გოგო რაზე გადაწყვიტე ჩაბარება?
-ლსმ
-ეგ რას ნიშნავს?
-,,ლიჟბი სადმე მოვხვდე"