3

გამოკვრა (ხელის)

ეს უკანასკნელი მნიშვნელოვნად განსხვავდება იმავე ფუძის “ჩა” წინსართიანი ფორმისგან და ნიშნავს შემთხვევით ან კონკრეტული ქცევის შედეგად რაიმეს მოგებას. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობს ამ სიტყვის უარყოფითი გამოყენებაც, ანუ თუ ამას გააკეთებ საქმე ცუდად წაგივა.

„- ცუდ რამეს გამოკრავ ხელს.“