0

მუტლის დაბევება

ეწოდება მდედრობითი სქესის წარმომადგენლის ერთგვარ არასიტყვიერ შეპირებას მომავალში სქესობრივი კონტაქტის დასამყარებლად.

დააბევე ეგ მუტელი, რა იცი როდის გამოგადგება