დოჭილა - განმარტებები - ბიძერი
0

დოჭილა

შენიღბულად ნაგულისხმევი მამაკაცის სასქესო ორგანო.

შე დოჭილავ