0

გავღერძოთ?

ძმაკაცის მიერ დასმული კითხვა,როცა მას მგელივით შია

-ჰაა გავღერძოთ?
-სხვა რა გზაა.