0

დაგიკავშირდებით

ფრაზა, რომელსაც გასაუბრებაზე ხმარობენ და 90% არ გიკავშირდება.

-სამუშაოზე ამიყვანთ?
-გადავწყვეტთ და დაგიკავშირდებით.