0

ფშტ

თანხმოვანთა წყება, რომელიც გამოიყენება ზედმეტად ახლობელი ადამიანის შენსკენ გამოსახედებლად.
(პრაქტიკაში გამოიყენება ასევე "ფშშტ" და "ფშშშშტ").

-ფშშტ
-ჰო, რაიყო