0

პრედმეტი

ჩხუბის დროს გამოყენებული რაიმე საგანი,ნივთი ან ცივი იარაღი,(დანა კასტეტი,დუბინკა,დრინი,სპიცი)რომლითაც ერთი მხარე მოიპოვებს აშკარა უპირატესობას მოწინააღმდეგე მხარეზე.არსებობს პრედმეტის სპრავედლივი და არასპრავედლივი გამოყენება.

''ბიჯო იმ დღეს ბაზარზე ვიყავი და არასპრავედლივად მომხვდა პრედმეტი,უეჭველი მოსათხოვი მაქ ''

1

პრედმეტი

საგანი რითიც შეიძლება ადამიანის ცემა

"პრედმეტი გადააგდე გავიქეცით"

0

პრედმეტი

პირდაპირი თარგმანი რუსული ენიდან არის - საგანი. სიტყვა "პრედმეტი" აღნიშნავს ნივთის, რომელსაც იყენებენ ჩხუბის დროს. პრედმეტით შესაძლებელია მოწინააღმდეგეს მიაყენო განსაკუთრებული ზიანი. ის შეიძლება იყოს :აგური, დრინი, დანა, ქვა, ბლოკი და აშ.

- მკლავდნენ ეგ დედამოტყნულები და მეც პრედმეტი ვიხმარე რაა