0

ე სად ბანაობ?!

სიტყვას აქვს მიმართულება პირისკენ რომელიც აზრზე არაა რას ლაპარაკობს

-ბიჯო ორჯერ ორი ოთხი როა ხოიცი
-ეე სადაბანაობ