0

გუშინ ჩამოთესლილი ახვარი

ფრაზა გამოიყენება ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ იმ ადამიანის დასამცირებლად/აზრზე მოსაყვანად, რომელიც ჩამოსულია სხვა ქალაქიდან ან ქვეყნიდან და ცდილობს ზემოქმედება/ზეგავლენა მოახდინოს მკვიდრ მოსახლეობაზე ან თავი ზემოთხსენებულზე ჭკვიანი ჰგონია.

-ქვეყანა ჩალით ხომ არ არის დაფარული, ეს უბანია კალდუნ.
-შენ რა ?! შენ ვის ასწავლი უბანს ?! მე მასწავლი ? შე გუშინ ჩამოთესლილო ახვარო.