0

დაქალი აგვიყირავდა

სიტყვა გამოიყენება მაშინ,როცა რაიმეს აღნიშვნის შემდეგ მეგობარი ცუდად გიხდება ...

-რა ხდებოდა გუშინ? -რავი , არაფერი ისეთი ,აგერ დაქალი აგვიყირავდა..