0

გამოექანე მთაწმინდიდან

მეგობრის თავიდან მოშორების ხერხი

როდესაც მეგობარი, შენთვის საყვარელი ნივთის ჩუქებას გთხოვს. შენ კი სთავაზობ ვარიანტს, თუ რა შემთხვევაში მიიღებს ის ნივთს. ასევე, მისთვის ნათელია რაც მოხდება, მთაწმინდიდან გამოქანების შემდეგ.