0

ბაი ბურში არარის

ეს სიტყვა იხმარება როცა ვიღაცამ არ იცის რაღაც ელემენტარული

თაზო მძრეველამ ჩიტოს უთხრა ბაღი ვურში არახარ მაგ რუსულ გრამატიკაში