0

მოსკოვს დავეკითხები

ამ წინადადებას გამოიყენებენ მაშინ, როდესაც სხვისი აზრი კონკრეტულ მომენტში მათთვის მისაღები არ არის.

-იყიდე მანქანა
- არა ბიჭოს , მოსკოვს დავეკითხებოდი.