0

ავტოსტოპი

ადგილი სადაც მარტო გოგოს თანხლებით უნდა დადგე .

-წამო ბათუმში წავიდეთ
-ნინიც წამოათრიე მანქანას გაგვიჩერებს