0

შენ რომ გგონია ერბო ქონია, ერბო ერბოა, ქონი ქონია

საკუთარ თავში დარწმუნებული ადამიანი, რომელიც ცდილობს დაარწმუნოს სხვა ადამიანი, რომ ყველაფერი ისე არაა, როგორც მას წარმოუდგენია.

შენ რომ გგონია ერბო ქონია, ერბო ერბოა, ქონი ქონია