ნიკას თუ მისცა მეც მომცემს კაცო - განმარტებები - ბიძერი