0

ახოტნიკები გინდათ?

მომენტი როდესაც მეგობრებს სთავაზობ,რომ იყიდონ რაღაც გაურკვეველი სახეობის ძეხვი. რომელსაც სიამოვნებით შეექცევიან ძირითადად 20 წუთიან დასვენებაზე. ამ დროს გამოხტება ერთი განათლწბული ადამიანი და ამბობს, მდოგვს ვინ მიკისრებს?.
და ამ დროს გახარებული გამყიდველი რადგან მიხვდა ,რომ ბიზნესი აიწყო

- წამოდი არ გინდა ახოტნიკები?
- ვალი მაქვს მე მაღაზიაში
- მე დავიწერ და ხვალ მომიტანე.