0

მწვანე გაჩითე

სიმწვანე პლანთან,მოსაწევ საშუალებასთანაა კავშირში... ხშირად იყენებენ საზოგადოებაში,სადაც პირდაპირ "პლანს" ვერ იტყვიან.

-მწვანე გაჩითე.
-ბოთლი გააძრე.