შეჩემალალა - განმარტებები - ბიძერი
1

შეჩემალალა

გამოიყენება სიტყვა შეჩემას მაგივრად

- რავახარ
- კარგათ შენ რავახარ შეჩემალალა