0

ყლეზე ციბრუტივით ბზრიალი

გამოიყენება მდედრობითი სქესის წარმომადგენლის ყლესთან დაკავშირებული მოქმედებების და შესაძლებლობების შესაქებად. აღნიშნავს უნარს რომლის საშუალებითაც ყლეზე სასწაულებს ახდენს მოქმედი პირი.

გუშინ გოგო შემხვდა, ყლეზე ბზრიალებდა ციბრუტივით