0

რა ან ა

სიტყვიბი რომელიც არ უნდა წამოგცდეა როცა ძმაკაცთან (ძმაკაცებთან) ერათად ხარ

-გიო
-რა
-ამომდე ყბა