0

რაქენი გაგეზარდა?

ესარის ფრაზა, რომელსაც შეზარხოშებულ მდგომარეობაში ეუბნება შუა ხნის მამაკაცი, ძმაკაცის შვილს სუფრაზე, მთელი სიამაყით და გულისხმობს გაეზარდა თუ არა კუტა რომ შემდგომ (ქალებში) წაიყვანოს.

- (მამის ძმაკაცი)ჰა რაქენი გაგეზარდა კუტა?
აბა მაჩვენე
-(მსხვერპლი ბავშვი) სირცხვილით წითლდება ან თუ გამბედავია პირდაპირ სუფრაზე ანახებს