0

პიზდაბოლი

მატყუარა გადამგდები ადამიანი, რომლის ნდობა არ შეიძლება.

მაგ პიზდაბოლს ერთი სიტყვაც არ დაუჯერო.