0

ზახოდი

უნიკალური საზომი ერთეული. გამოიყენება სხვადასხვა საზომი ერთეულების ნაცვლად და პროდუქტის დასახელების მიხედვით იცვლის თავის კურს მათ მიმართ

3 კაცის ზახოდი იქნება რა...

0

ზახოდი

საზომი ერთეული რომლითაც ძირითადად ნარკოტიკულ ნივთიერებას ზომავენ.

ორი კაცის ზახოდია ბრატ.