0

ვაზელინა!

ინდივიდი რომელსაც აქვს ანალურ ხვრელში შეძრომის ბუნებრივი მოთხოვნილება

არსაჭიროებს მაგალითის მოყვანას