1

მელოტი.თავი გაადენს ტყაპანს

არ უნდა იყო მელოტი ან არ უნდა გადაიხოტრო თმა რად გან მელოტი თავი გაადენს ტყაპანს

-ნახე ნუგო მოდის -ეხლა ნახე რა ვქნა. -მელოტი თავი გადენს ტყაპანს