0

ჩუმი ზაზა

დაცვის თანამშრომელი სამსახურში,რომელსაც ჩემი თანამშრომელი ეძახის,რადგანაც ბევრს არ ლაპარაკოს,რეალურად ჩუმი ზაზა გორის რაიონის რომელიღაც სოფელში მცხოვრები მუნჯი ზაზაა.

ხმა ამოიღე რა ჩუმი ზაზასავით იქცევი