0

მიდი,მალე აიღე თეფშის ნაწილები

ეს ფრაზა ძირითადად გამოიყენება დედების ან მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი ნათესავების მიერ,რომლებიც 20 წლის ზემოთ გასათხოვარ გოგონას უჩიჩინებენ მეფე-პატარძლის მიერ გატეხილი თეფშის ნაწილების აღებას,რათა შემდგომში მოხდეს მომავალი სასიძოს სიზმრად ხილვა

-მიდი გოგო მალე აიღე თეფშის ნაწილები თორე დაგასწრეს