0

ყველა კაცი ერთნაირია

რიტორიკული შეძახილი, რომელსაც ძირითადად მამაკაცებისგან გამწარებული მანდილოსნები იყენებენ ხოლმე. როგორც წესი, ამ ფრაზით ცდილობენ ქალბატონები საკუთარი მარტოდმყოფობის გამართლებას და იმის ხაზგასმას, რომ მართალია უკაცო ცხოვრებას ეწევიან მაგრამ მაინც ბედნიერები არიან, რადგან ყველა კაცი ერთნაირი ყლეა. ამავე გამონათქვამით მალავენ ლესბოსელები საკუთარ ორიენტაციას.

-გოგო, რა ხდება ახალი, არ თხოვდები?
-არა რა ვთხოვდები, ყველა კაცი ერთნაირია...

0

ყველა კაცი ერთნაირია

ძირითადად გამოიყენება ქალების საუბრისას, რაც ნიშნავს: “ყველა კაცი მოღალატეა” ს

1-აუ გოგო მიღალატა :((
2-ჰმ.. ყველა კაცი ერთნაირია !