0

მოდი დავდგეთ

ეს სიტყვათა კომბინაცია გამოიყენება მაშინ,როდესაც ორი სუბიექტი გამოთქვამს სურვილს ავტო შეჯიბრებაში და არა მაშინ როდესაც ეს უკანასკნელი სუბიექტები უბრალოდ ზიან რაიმეზე.

- რამდენი აქვს ?
- დვაი პიატი.
- ტრი ნოლს დაუდგები?
- იასნა.