0

გესმის? მესმის.

სკაიპში ლაპარაკისას პირველად წარმოთქმული სიტყვები,რომლებიც ვრცელდება 2 ან 3 წუთი გააჩნია ინტერნეტს.. შემდეგ უკვე მოსდევს მოკითხვა და რასშვები როგორხარ..

-გესმისს ალოო ხმა წყდება გესმიის.
-მე მესმის შენ გესმიის.
-მესმის მესმის. აბა რაშვები როგორხარ ხო ვჩანვარ.