0

აძინიქსი

ტოტალიზატორშიკების ტერმინი ან უბრალოდ უბნელი ბიჭების ტერმინი,რომელიც ნათლად ასახავს კონკრეტული მატჩის მოლოდინს,რაც ხშირად საპირისპიროდ მოდის იქსდვაში.

აძინიქსს არ გაექცევა
ეს თამაში აძინიქსია
აძინიქსში დაუზღვიე