5

სქადა

სიტყვის წარმოშობა დღესაც დაუდგენელია თუმცა, ეგზომ პოპულარულია 9-10 კლასის განდონა ბავშვებში რომლებიც მეგობარს გკვეთილის მოყოლაში ხელს უშლიან.ასევე არსებობს სხვა სიტყვებიც თუმცა სქადას პოპულარულობა ვერცერთმა ვერ დაჩრდილა.

-თამარ მეფის დროს იდგა...
-სქადა შეჩემა სქადა. სქადა სქადა
- თამარ მეფის დროს იდგა სქადა. ფუ მოგიტან გააჯვი ბიჭო.