1

შენ ხომ არ ანძრევ ?

სარკასტული შეკითხვა რომელსაც არ უნდა ვუპასუხოთ გულწრფელად და არ უნდა მივიღოთ პირდაპირი მნიშვნელობით, იმის მიუხედავად ვაკეთებთ თუ არა ამას შეკითხვის დასმის მომენტში.

------