1

გალუბოი

განსხვავებული ორიენტაციის მქონე მამაკაცი, რომელსაც სექსუალური კავშირის დამყარება თავისივე სქესთან ურჩევნია, ძია კაცები მათ "პედერასტებსაც" უწოდებენ.

ბიჭო გუშინ მიშიკო გვყავდა საბუდარაში, ქალს ვერ მივაკარეთ
გალუბოია ეგ კეთილძაღლი...