0

ვტყნაურობდი

როცა არ გინდა პასუხი გასცე თუ რას აკეთებდი დროის რომელიღაც მონაკვეთში. ცვლის ფრაზას "შენი საქმე არ არის".

- 2012 წლამდე რას აკეთებდი?
- ვტყნაურობდი!