0

ნიჩიო

იხმარება მაშინ, როდესაც ადამიანს სურს რაღაც, რისი მიღებაც დროის უმოკლეს პერიოდში არის შეუძლებელი.

ნეტაი კარტოშკაც იყოს, შევაგდებდი ნაკვერჩხალში და შავსჭამდი, მარა ნიჩიო!