0

ვერ ვუჭერ მუღამს

ხშირად გამოიყენება სამეგობროში, როდესაც კლუბში უნდათ წასვლა მაგრამ ერთი მეგობარი "მუღამს ვერ უჭერს" იმიტომ, რომ ფეისი არ უშვებს.
არადა მაგრად უნდა:)

#კლუბებს მუღამს ვერ ვუჭერ