3

აბა ერთი დააგორე

ფრაზა, რომელიც გამოიყენება ვზროსლი ტიპების მიერ ეზოში ფეხბურთის მოთამაშე პატარა ბავშვებისადმი. როგორც წესი მას მოსდევს აკენწვლის წარუმატებელი მცდელობა და ნოსტალგიური ამოოხვრა.

- ცხრა ნომერი, აბა ერთი დააგორე