3

აბა ერთი დააგორე

ფრაზა, რომელიც გამოიყენება ვზროსლი ტიპების მიერ ეზოში ფეხბურთის მოთამაშე პატარა ბავშვებისადმი. როგორც წესი მას მოსდევს აკენწვლის წარუმატებელი მცდელობა და ნოსტალგიური ამოოხვრა.

- ცხრა ნომერი, აბა ერთი დააგორე

0

აბა ერთი დააგორე

ფრაზა რომელიც გამოიყენება ზროსლი ტიპების მიერ პატარა ბავშვისადმი. ამ ყველაფერს მოსდევს აკენწვლის წარუმატებელი მცდელობა და ბურთის გადაგდება. ყვეაზე კარგ შემთხვევაში კი ნოსტალგიური ამოოხვრა.

აბა ერთი დააგორე
ბურთი გავაგოროთ