0

ტალავერი

თმაგაცვენილი ინდივიდის მიერ დარჩენილი საღი თმის გარკვეული მიმართულებით გადავარცხნა, იმგვარად, რომ თავის ცენტრში არსებული მბზინვარება დაიფაროს. როგორც წესი, ეს მეთოდი გარშრმომყოფთათვის ილუზიის შექმნისთვის გამოიყენება, თითქოსდა თმა თავის ადგილზეა. თუმცა, სინამდვილეში, მელოტი პირი საკუთარ თავს ატყუებს. ტალავერისთვის დამახასიათებელია სიოს დაბერვისას ნარნარი.

- ლელას თმა ამოუვიდა?
- არა, შეჩემა, ტალავერი აქვს უკნიდან გადმოვარცხნილი.