0

ბაბანი

ხუილის ერთერთი ნაირსახეობა

გუშინ დედისმტყვნელი ხუილი გვქონდა, ისეთი ვიბაბანეთ მტერს შეშურდებოდა

0

ბაბანი

გაურკვეველი წარმომავლობის სიტყვა, რომელმაც თავი იჩინა ოცდა მეერთე საუკუნის დასაწისში. ამ მორალურად დაცემულ სიტყვას, მამრობითი სქესის წარმომადგენლები, ძირითადად იყენებენ მაშინ, როცა წინა საღამოს მდედრობითი სქესის წარმომადგენელთან ქონდათ სექსუალური აქტი.
სიტყვას ხმარობენ ის ადამიანები, რომლებმაც ტყნაურის შედარებით განზოგადებული ფორმა არ იციან.

-გუშინ რა ქენი ლიკასთან.
-მაგარი დავუბაბანე.

0

ბაბანი

გართობის უმაღლესი დონე, ზენიტი, აპოთეოზი, განვითარების უმაღლესი წერტილი, კლიმაქსი და კულიმინაცია

მოკლედ დღეს ვბაბანებთ