0

ახვინტრიცებული

პიროვნების ერთობ მოუსვენარი მდგომარეობა,რაც მისთვის უჩვეულოა და მსგავს მდგომარეობაში მიღებულ გადაწყვეტილებებს შესაძლოა სავალალო შედეგები მოჰყვეს

ძან ახვინტრიცებული ხარ