0

გაზეპილი

ერთგვარი სიბუნძურის ნიშანი, როდესაც თმა ისეთი დასაბანია რომ თითქოს ზეთიანია

- აუ ამას ვერ შევწვამთ ზეთი აღარ გვაქვს
- ისეთი გაზეპილი ხარ შენი თმაც წავა