0

შენი კბილები კარაქს მაგონებს

წინადადება, რომელიც ძირითადად რაიონებში გვხვდება, თავიდან თითქოს კომპლიმენტია, რადგან კარაქი თეთრია და ანუ შენი კბილები კარაქივით თეთრია-ო, მაგრამ თუ კარგად დავაკვირდებით კარაქი ყვითელია :(

- [გაღიმება] როგორხარ?
- შენი კბილები კარაქს მაგონებს

0

შენი კბილები კარაქს მაგონებს

წინადადება, რომელიც ძირითადად რაიონებში გვხვდება, თავიდან თითქოს კომპლიმენტია, რადგან კარაქი თეთრია და ანუ შენი კბილები კარაქივით თეთრია-ო, მაგრამ თუ კარგად დავაკვირდებით კარაქი ყვითელია

- [გაღიმება] როგორხარ?
- შენი კბილები კარაქს მაგონებს